Våra lösningar

 

 

 

 

 

Vi kan – som många av våra branschkollegor – installera och underhålla komplexa miljöer.

Vi är duktiga på att ta fram affärsnyttan och skapa lösningar utifrån kundens krav och visioner. Vårt mål är att effektivisera kundens verksamhet, där IT är ett redskap bland många andra. Det betyder att man lyfter diskussionen från ren teknik till att se till helheten. Detta gäller för diskussioner om informationssäkerhet, driftsäkerhet och inte minst ekonomi där det är vårt ansvar att kunden får ut maximalt från sin investering. Den modell vi arbetar utifrån är baserat på:

  • Team, där varje kund har en uttalad tekniskt ansvarig, samt backuptekniker.
  • Kvartalsvisa avstämningar för att gå igenom arbeten som genomförts och projekt som planeras.
  • “Tekniktänk by Canmer” som är en beskrivning som vi använder internt med riktlinjer på såväl installationer och rekommenderade tillvägagångssätt.

 

Exempel på några av våra åtaganden hos våra kunder:

Företag Beskrivning av uppdrag
En större advokatbyrå i Göteborg med omkring 70 anställda Totalt ansvar för servrar och klienter, säkerhetslösning avseende säker inloggning med SMS-lösenord.
Ett medicintekniskt företag i Mölndal med omkring 30 anställda och med kontor spridda över landet Driftansvar för serverpark som är placerad hos kund med en replika till vår serverhall, som ger full redundans om kundens Exchange 2010 falerar.
Ett företag i 031-området som arbetar med programmering och har ca 50 anställda Driftsansvar för en större virtualiserad miljö avseende backup, säkerhet mm.
En grossist till byggindustrin med omkring 70 anställda på kontor utspridda över landet Ansvar för såväl serverpark som brandväggar mm. Agerar understöd till kundens IT-chef.
Ett försäljningsbolag inom kemi med omkring 10 anställda Drift och diskussionspartner kring alla frågor som han anknytning till IT.